Подела пакета основних животних намирница и хемијских средстава

Дана 20.4.2012.године члановима Удружења је представљена канцеларија која је додељена од стране ЈКП Комуналац уз сагласност градског већа, у улици Цара Лазара број 33, која ће се користити за рад и боље функционисање Удружења. Такође је члановима Удуржења додељен је по пакет основних животних намирница и хемијских средстава која се користе за хигијену у домаћинствима,од средстава добијених на конкурсу који је расписао град Чачак, за програме Удружења који су од јавног значаја у 2012.години. Материјална помоћ члановима Удружења је реализована доделом пакета у складу са расположивим средствима на основу одлуке извршног одбора Удружења

 

dodela_paketa_clanovima_udruzenja_001.jpg dodela_paketa_clanovima_udruzenja_002.jpg dodela_paketa_clanovima_udruzenja_003.jpg dodela_paketa_clanovima_udruzenja_004.jpg dodela_paketa_clanovima_udruzenja_005.jpg dodela_paketa_clanovima_udruzenja_006.jpg dodela_paketa_clanovima_udruzenja_007.jpg dodela_paketa_clanovima_udruzenja_008.jpg